برای سفارش انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار EViews از طریق لینک پایین صفحات سایت به ما تلگرام بزنید. فیلم چگونگی خروجی گرفتن از نرم افزار (با داده های شما) را نیز می توانید درخواست و در انتهای کار دریافت نمایید.
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 14 ساله است
مراقب برخی افراد سودجو که بدون داشتن تخصص آماری اقدام به قبول سفارش تحلیل با نرم افزار ایویوز می کنند، باشید …
…. این افراد، پس از اخذ وجه قادر به پشتیبانی تا زمان دفاع پایان نامه و رفع ایرادات اساتید نیستند و به تماس های شما پاسخ نخواهند داد !!
…. این اشخاص اکثرا فاقد تلفن ثابت و آدرس دقیق دفتر کار بوده و هیچ نوع نظارتی از جانب نهادهای قانونی کشور را نپذیرفته اند.
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @
آیا می دانید در کلاسهای حضوری و در مشاوره های تلفنی این شرکت، فیلم و صوت مکالمات نیز برای شما ارسال خواهد شد؟ بدین ترتیب حداکثر بهره را از آموزش بدست خواهید آورد.

.  با توجه به نسبتا مفصل بودن مبحث و مطالب این صفحه، از فهرست زیر استفاده نمایید. با کلیک بر روی عنوان مرور گر به سر خط مبحث مد نظر خواهد رفت و با کلیک بر روی {برو به فهرست}  به فهرست مطالب باز خواهید گشت.

فهرست مطالب:   فیلم پانل دیتا  |  داده های پانل چگونه داده هایی هستند؟  |  تعریف داده های تابلویی (پانلی)  |  سه نوع داده در اقتصاد سنجی  |  مثالی از داده های پانل  |  مزایای پنل دیتا  |  تفاوت مدل پانل (panel) با مدل تجمیعی (pooled)  |  نقض فرض نرمال بودن در داده های پانل |  پانل دیتا در پایان نامه ها و مقالات  |  تحلیل پانل دیتا با eviews  |  قبول سفارش تحلیل پانل دیتا (فصل ۴ پایان نامه)  |  آموزش ورود داده های پانل به EViews |  نمونه فصل ۴ پایان نامه پانل دیتا

{برو به فهرست}

 

فیلم ۱۰ دقیقه ای شرح داده های تابلویی (پانل)

اگر در خصوص اینکه دقیقا داده های پانل چطور داده هایی هستند ابهام دارید و مایلید مثالهایی از آن را ببینید، حتما این فیلم را ببینید:

۱- داده های پانل چگونه داده هایی هستند؟

{برو به فهرست}  می خواهیم در این خصوص صحبت کنیم که داده های ترکیبی یا پانل دیتا (که به آن داده های تابلویی یا داده های تلفیقی نیز می گویند) چگونه داده هایی هستند؟ ابتدا تعریف داده های ترکیبی یا پانل دیتا:

۲- تعریف داده های پانلی

داده های پانلی یا ترکیبی، مجموعه ای از داده ها هستند که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می باشند. مقطع می تواند بیانگر افراد، گروه ها، بنگاه ها، صنایع، کشورها و . . . باشد، که البته مقطع معمولا شرکتهای بازار بورس یا کشورها می باشد. دوره زمانی نیز چند سال یا چند نیم سال می باشد. {برو به فهرست}

در یک تعریف عملیاتی، داده های پانل داده هایی هستند که به جای یک بعد (که معمولا سال ها است)، دارای دو بعد زمان (سال) و مقطع (شرکتها) می باشد. به همین دلیل دو بعدی بودن از نام های داده های ترکیبی یا داده های تابلویی برای آن استفاده می شود.

توضیح بیشتر این است که؛

۳- در مباحث اقتصادسنجی داده ها دارای سه حالت می باشند:

 1. سری های زمانی: که در آن داده هایی را بر حسب زمان در اختیار داریم. مثل نرخ تورم کشور طی ۲۰ سال اخیر.
 2. داده های مقطعی: که در آن داده هایی را بر حسب مقاطع (نام شرکتها یا نام کشورها) در اختیار داریم. توجه شود که در اینجا زمان ثابت فرض می شود. مثل نرخ تورم در کشورهای اپک در سال ۱۳۹۵.
 3. داده های ترکیبی (پانل): در این نوع داده ها هر دو بعد فوق را داریم. به عبارت دیگر داده هایی داریم که در آنها هم سری زمانی است و هم مقاطع مختلف. مثل نرخ تورم در کشورهای اپک طی ۲۰ سال اخیر.

{برو به فهرست}  به نظرم اکنون برای شما روشن شد که پانل دیتا چیست. در ادامه بیشتر و کامل تر این مفهوم را روشن خواهیم ساخت و پیرامون آن صحبت خواهیم کرد. پانل دیتا بسیار پر کاربرد است و می توان گفت رویه های تحلیلی خاص خود را در اقتصاد سنجی و نرم افزار ایویوز دارد.

۴- مثالی از داده های پانل

به عنوان مثال در تصویر زیر داده های ترکیبی یا پانل را در اکسل مشاهده می نمایید:

مثال داده های پانل

مثال پانل دیتا

همانگونه که ملاحظه می شود در تصویر فوق اطلاعات شرکتهای بازار بورس را طی سالهای۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ ، و به تفکیک شرکتهای مختلف بورسی به صورت همزمان و ترکیبی و به عبارت فنی: پانل داریم.  {برو به فهرست}

در مثال فوق چنانچه فقط داده های یک شرکت را طی سال های مختلف بررسی کنیم، سری زمانی و چنانچه فقط داده های شرکت های مختلف بورسی را در یک سال بررسی کنیم، داده های مقطعی خواهیم داشت. پنل دیتا ترکیبی از این دو است.

۵- مزایای پانل دیتا

حال به مزایای استفاده از داده های پانل دیتا می پردازیم. بهرحال این نوع داده ها مزایای خوبی دارند که باعث شده اینطور گسترده به کار گرفته شوند. این بخش از مطلب از کتاب “تجزیه و تحلیل آماری با EViews” آقای دکتر عباس افلاطونی، استخراج شده است.

 1. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می کنند.
 2. در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویای تغییرات مناسب تر و بهترند. دوره های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده های ترکیبی بهتر بررسی می شوند.
 3. داده های ترکیبی، تاثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های سری زمانی و مقطعی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند. برای مثال، اگر نوسان پیاپی افزایش حداقل دستمزد را در حداقل دستمزد بررسی کنیم، اثرات قوانین حداقل دستمزد را بر اشتغال و کسب درآمد بهتر می توان مطالعه کرد.
 4. داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه های اقتصادی (به صورت جمعی و کلی) حاصل شود، به حداقل برسانند.
 5. از آنجا که داده های ترکیبی به افراد، بنگاه ها، شرکتها و کشورها و از این قبیل واحدها، در طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.   {برو به فهرست}

به طور کلی باید گفت، داده های ترکیبی، تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمی توان گفت که مدل سازی با داده های ترکیبی هیچ مشکلی ندارد.

۶- تفاوت مدل پانل (panel) با مدل تجمیعی (pooled)

حال تفاوت داده های panel با pooled یا بهتر بگوییم تفاوت مدل های پانل با پولد (تجمیعی که پولینگ هم می گویند) را توضیح می دهیم.پانل دیتا

مدل تجمیعی یا پولد بیانگر آن است که اثرات فردی وجود ندارد و همه گروه ها یکسان هستند.

در برآورد یک مدل رگرسیون با داده های پانل، وقتی که به این نتیجه می رسیم که در مدل خود، عامل مقطع (کشورها یا شرکتها) یا عامل زمان (سال) را می توانیم نادیده بگیریم و تفاوت معنی داری بین کشورهای مختلف یا شرکتهای مختلف وجود ندارد، می گوییم داده ها pooled (پول) هستند. به عبارت دیگر وقتی مدل ما پانل نباشد، مدل pooled می باشد.

برای سنجش اینکه داده ها پانل هستند یا پولد (pooled) از آزمون اف لیمیر (که آزمون چاو نیز می گویند)   {Limier -Chow}  استفاده می شود. بهرحال وقتی داده پولد نبودند یا پانل با اثرات ثابت هستند و یا پانل با اثرات تصادفی.  {برو به فهرست}

توجه شود که آزمون هاسمن برای مرحله بعدی و بعد از آزمون اف لیمر استفاده می شود. یعنی وقتی که متوجه شدیم با مدل پانل مواجه هستیم و در نتیجه اثرات ثابت یا تصادفی وجود دارد، از آزمون هاسمن برای تعیین مدل با اثرات ثابت و یا مدل با اثرات تصادفی استفاده می کنیم.

۷- نقض فرض نرمال بودن در داده های پانل

در داده های پانل معمولا فرض نرمال بودن مشاهدات (نرمالیتی) که از فروض اساسی قبل از اجرای هر رگرسیونی است نقض می شود. در این خصوص محصولی در فروشگاه این وب سایت موجود است که ابعاد این مساله را به صورت کامل تبیین می نماید. در این محصول مساله نقض فروض کلاسیک رگرسیون در داده های پانل بررسی و راهکار ارائه می شود:  حل مساله نرمالیتی پانل دیتا

۸- پانل دیتا در پایان نامه ها و مقالات

با توجه به مزایایی که بر شمردیم، شاهد آن هستیم که هم اکنون در بسیاری از پایان نامه های دانشجویی رشته های مرتبط با اقتصاد در کشورمان از داده های پانل استفاده می شود. همین وضعیت را در خصوص مقالات معتبر و ISI نیز می بینیم.  {برو به فهرست}

البته یکی از علت های دیگر فراگیر بودن استفاده از پانل دیتا در تحقیقات اقتصادی کشور، این است که منبع غنی ای از داده های در دسترس، که به صورت پانل هستند، در بازار بورس اوراق بهادار موجود است. بورس جایی است که اطلاعات شرکتها در آن با شفافیت بسیار بیشتری نسبت به سایر شرکتهای فعال در کشور قابل دسترسی است.

۹- تحلیل پانل دیتا با eviews

در نرم افزار ایویوز نیز پانل دیتا به خوبی تعبیه شده است. البته تعریف داده ها به صورت پانل برای نرم افزار eviews ظرافت کاریهایی دارد که ما در این خصوص نیز محصولی در فروشگاه این سایت عرضه نموده ایم. لینک این محصول در انتهای این مقاله موجود است.

چنانچه نرم افزار ای ویوز داده ها را به صورت پانل شناسایی نکند، امکان انجام آزمون های لازم بر روی آنها وجود ندارد.

۱-۹- قبول سفارش تحلیل پانل دیتا (فصل ۴ پایان نامه) با ایویوز ۹

این شرکت آماری آمادگی انجام تجزیه و تحلیل داده های پانل یا ترکیبی را در نرم افزار ایویوز دارد. در این تحلیل آزمون ها و روشهای اقتصاد سنجی و آماری بر روی داده ها انجام و فرضیات پایان نامه آزمون می گردد. برخی از آزمون هایی که در تحلیل فصل ۴ پایان نامه با ایویوز در این شرکت آماری مورد استفاده قرار می گیرد به قرار زیر است:

 • محاسبه آماره های توصیفی و نمودارهای توصیفی متغیرها
 • آزمون ریشه واحد (بررسی مانایی)
 • آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)
 • بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل
 • بررسی مدل تجمیعی یا پانل (pooled or panel)
 • آزمون اف لیمر (چاو)
 • آزمون هاسمن
 • برآورد مدل رگرسیون
 • آزمون نرمال بودن باقیمانده های مدل
 • آزمون همخطی متغیرهای مستقل (معیار عامل تورم واریانس – آزمون VIF)
 • آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت)
 • آزمون خود همبستگی بین باقیمانده های مدل

برای سفارش تحلیل به ما تلگرام بزنید یا تماس بگیرید.{برو به فهرست}

۲-۹- مشاوره سوالات پانل دیتا

هر گونه سوالی در خصوص داده های پانل دارید، در پایین همین صفحه و در بخش دیدگاه درج نمایید. در اولین فرصت پاسخ آنرا خواهیم داد.

۳-۹- آموزش ورود داده های پانل به EViews

در بخش فروشگاه این وب سایت می توانید محصول آموزشی ما با عنوان نحوه ورود و تعریف داده های پانل به EViews را، که در قالب دستورالعملی تصویری ساخت داده های پانل در ایویوز را آموزش می دهد، دریافت نمایید. قیمت ۳۹ تومان فقط ۱۹ تومان :

ورود داده ها به ایویوز (فیلم آموزش تصویری)

۴-۹- نمونه فصل ۴ پایان نامه پنل دیتا

با مراجعه به آدرس زیر می توانید نمونه استاندارد و بهینه فصل ۴ پایان نامه که با نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است را دریافت دارید (فایل ورد). فیلم تشریح نتایج و آزمون های آماری و اقتصاد سنجی انجام شده نیز در این محصول گنجانده شده است:

نمونه فصل ۴ پایان نامه: پانل دیتا در EViews با فیلم تشریح نتایج

 

 

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره سيد مجتبي فرشچي

مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشته آمار، گرايش اقتصادي- اجتماعي از شهيد بهشتي تهران گرفته ام. پايان نامه ام مورد حمايت مالي واحد تحقيقات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. گواهينامه کارگزاري بورس نيز دارم. خلاصه اينکه با آمار اقتصادي و نرم افزار Eviews آشنايي خوبي دارم. البته اقتصاد سنجي درياي بي کراني است!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • هشت + 4 =

کليک کنيد: پاسخگويي تلگرامی