دانشجوي گرامي مراقب باشيد به صرف چند درصد ارزانتر در دام افرادي که بدون خروجي گرفتن از نرم افزار (!!) تحليل آماري شما را انجام مي دهند نيفتيد!!
خدمات اين شرکت آماري در چهارچوب قوانين و مقررات کشور و با هدف ارتقاي کيفيت پايان نامه ها و مقالات و تحقيقات علمي مي باشد. نمادهاي پايين صفحات سايت را ملاحظه نماييد
با کمک ما از خان هفتم تحصيل که همان پايان نامه است با قدرت عبور کنيد
برای سفارش تحلیل فصل 4 پایان نامه با نرم افزار EViews از طریق لینک پایین صفحات سایت برای ما پیام بفرستید. فیلم چگونگی خروجی گرفتن از نرم افزار (با داده های شما) را نیز می توانید درخواست و در انتهای کار دریافت نمایید.
در سفارشات تحلیل آماری با ایویوز، به تحلیلگر اعلام نمایید که ورک فایل eviews را از وی مطالبه خواهید نمود. زیرا اساتید ممکن است آنرا از شما مطالبه کنند
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 16 ساله است
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @
سوالات خود در خصوص هر مطلبی که در سایت مطالعه می کنید را در بخش دیدگاه (در انتهای مطلب) درج نمایید تا به آن پاسخ دهیم. از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوالتان مطلع خواهید شد.
ardl در ایویوز

.

فهرست مطالب (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود)

 1- روش آردل (ARDL) چیست

2- اجرای روش ARDL در نسخه های جدید ایویوز

3- پیش نیازها قبل از انجام روش آردل

4- روش تشخیص مدل آردل

5- مزایای مدل آردل

6- بررسی روابط کوتاه مدت بین متغیرهای مدل

7- بررسی روابط بلند مدت مدل

8- الگوی تصحیح خطا

9- بررسی برازش مدل آردل

10- تحلیل خروجی روش ARDL ایویوز

11- سفارش تحلیل فصل ۴ با روش ARDL

{برو به فهرست}

1- روش آردل (ARDL) چیست؟

در بسیاری از مدل های اقتصادی و مالی، تاثیر گذاری متغیرهای توضیحی با تاخیرهای قابل توجهی مواجه اند. به عنوان مثال اثر یک سیاست پولی انبساطی بر متغیرهای مورد نظر، با تاخیر ظاهر می شود و یا اینکه اثر سرمایه گذاری های جدید بر ایجاد ظرفیت تولید و مقدار تولید، دارای تاخیرهایی است.

اثرات تاخیری بیانگر آن است که اگر مقدار X امروز تغییر کند، اثر آن در امروز و و روزهای آینده ظاهر خواهد شد.

مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند، معروف به مدل های با وقفه توزیعی (Distributed Lag) هستند که یکی از جدید ترین روش ها برای این بررسی ها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی یا ARDL  است. ARDL مخفف عبارت Autoregressive Distributed Lag می باشد. در این مدل، متغیر وابسته تحت تاثیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد.

شکل کلی مدل به قرار زیر است.

به عنوان مثال و برای سادگی مدل ( ARDL(1,1 به قرار زیر است:

{برو به فهرست}  همانگونه که ملاحظه می شود، در سمت راست رگرسیون متغیر وابسته با وقفه های مختلف و همچنین متغیر یا متغیرهای مستقل با وقفه های متفاوت وجود دارد.

ضمنا در صورتیکه در سمت راست رگرسیون، چندین متغیر مستقل مختلف داشته باشیم، میزان وقفه هر کدام از متغیرها در نگارش مدل آردل به ترتیب لحاظ می گردد.  مثلا اگر در مدل خود  X1 , X2 , X3  داشته باشیم، آنگاه مدل آردل را به صورت (  ARDL(a, b, c, d خواهند نوشت.

2- اجرای روش ARDL در نسخه های جدید EViews

نسخه های قبل از ایویوز 9  توانایی انجام این روش را در منوی نرم افزار ندارند و باید از طریق برنامه نویسی باید انجام شود که خوب کار را بسیار سخت خواهد کرد. بنابراین چنانچه از نسخه های قدیمی نرم افزار ایویوز استفاده می کنید، توصیه ما به شما مراجعه به این صفحه و دانلود نسخه 9 یا به عبارتی نسخه 9.5 ایویوز است (فیلم راهنمای نصب نیز موجود است): دانلود ایویوز 9.5 با ویدئوی راهنمای نصب

3- پیش نیازها قبل از انجام روش آردل

همانند اکثر روشهای اقتصاد سنجی (همانند پانل دیتا) قبل از انجام روش ARDL لازم است ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای موجود در مدل و همچنین آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) اجرا و نتایج آن مورد تحلیل قرار گیرد. {برو به فهرست} 

آماره های توصیفی نیز قبل از آزمون های فوق معمولا مورد توجه قرار می گیرد.

4- روش تشخیص مدل آردل

هنگام استفاده از روش ARDL باید شرایط زیر برقرار باشند و در اصل موارد زیر روش تشخیص مدل آردل است:

 • همه متغیرها در سطح مانا باشند
 • همه متغیرهای مدل با یک مرتبه تفاضلی کردن مانا شوند
 • برخی متغیرها در سطح و برخی با یک مرتبه تفاضلی کردن مانا باشند
 • متغیرها نباید به گونه ای باشند که با دو مرتبه تفاضلی کردن مانا شوند
 • متغیرها باید ناهمسانی واریانس نداشته باشند
 • متغیرها خود همبستگی داشته باشند

تصویر زیر نیز الگویی است که با توجه به مانایی متغیرها می توانید روش اقتصاد سنجی مورد نیاز را بدست آورید:

انتخاب مدل با مانایی

انتخاب مدل آماری بر اساس مانایی

{برو به فهرست}

حال بپردازیم به مزایای این مدل شور انگیز آماری:

5- مزیت های مدل ARDL نسبت به مدل VECM و مدل VAR

جهت بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها، بسیاری از پژوهش ها از تکنیک ژوهانسون  (و به تبع آن، VAR و VECM) استفاده کرده اند. با این حال در پژوهش های اخیر، رویکرد جدیدی با نام روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) ارائه شده است. روش اخیر نسبت به رویکرد مزایایی دارد.

اول آن که رویکرد آردل برای نمونه  های کوچکتر مناسب است در حالی که برای اعتماد به نتایج رویکرد ژوهانسون (مدل var و vecm) نمونه های بزرگتری مورد نیاز است.

سایر روش های همجمعی یا هم انباشتگی (از جمله ژوهانسون) مستلزم یکسان بودن درجه انباشتگی متغیرها هستند و اگر صرفا یکی از متغیرها با یک درجه تفاضلی مانا شود، باید از تفاضل مرتبه اول تمام متغیرها (حتی متغیرهایی که در سطح پایا (مانا) هستند) استفاده شود. که این کار موجب از دست رفتن حجم زیادی از اطلاعاتی می شود که متغیرهای پایا در دل خود دارند. ولی روش ARDL برای متغیرهایی با درجات انباشتگی متفاوت، قابل استفاده است.

در رویکرد آردل، امکان در نظر گرفتن وقفه های بهینه متفاوت هر متغیر، در مراحل مختلف تخمین وجود دارد، در حالی که در رویکرد ژوهانسون این امکان فراهم نیست. {برو به فهرست}

برآوردهای روش ARDL به دلیل پرهیز از مشکلاتی همچون خود همبستگی و درونزایی، نا اریب و کارا هستند. همچنین ای روش، روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین می زند.

6- بررسی روابط کوتاه مدت بین متغیرهای مدل

در این روش می توان روابط کوتاه مدت بین متغیرهای مدل را بیان نموده و تشریح کرد.

7- بررسی روابط بلند مدت مدل

یکی از امکانات روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (توزیعی)، برآورد ضرایب مربوط به تعادل بلند مدت است. اما لازم است کاذب بودن و نبودن ضرایب تعادل بلند مدت بدست آمده مورد بررسی قرار گیرد.

به عبارت دیگر بررسی شود که آیا رابطه پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت گرایش دارد یا خیر.

8- استخراج جمله تصحیح خطا (ECM)

با استفاده از دستور در نرم افزار ایویوز می توان الگوی تصحیح خطا را بدست آورد و آنرا تفسیر نمود. {برو به فهرست}

در صورتی که ضریب تصحیح خطای بدست آمده منفی و معنی دار باشد، در می یابیم که طی هر دوره زمانی (سال) با چه سرعتی خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه مدت به سمت مقدار تعادل و بلند مدت خود میل می کند.

9- بررسی برازش مدل ARDL

در مدل های آردل نیز همانند تمام مدلهای اقتصاد سنجی لازم است با ابزارها و شاخص هایی برازش و خوب بودن مدل را مورد بررسی قرار دهیم و از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کنیم.

1-9- خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل

برای بررسی خود همبستگی بین باقیمانده های مدل در روش  ardl به آزمون دوربین واتسون و آماره آن نمی توان اکتفا نمود و لازم است از سایر روش های آزمودن خود همبستگی بهره برد.

2-9- آزمون ثبات ساختاری

انجام این آزمون برای بررسی برازش و مناسب بودن مدل آردل لازم است. این آزمون در قالب نمودار cusum ارائه و تحلیل می گردد.  {برو به فهرست}

3-9- آزمون ناهمسانی واریانس

برای اطمینان از عدم ناهمسانی واریانس باقیمانده های مدل لازم است این آزمون اجرا و نتایج آن رد کننده ناهمسانی واریانس باشند.

10- تحلیل خروجی روش ARDL ایویوز

با توجه به بخش های این نوشته و همچنین بخش  های فصل چهارم پایان نامه روش آردل در زیر، می توان تک تک اجزاء خروجی مدل ARDL در EViews را تحلیل و گزارش فصل 4 را تهیه و ارائه نمود.

11- سفارش تحلیل فصل 4 با روش ARDL

این شرکت آماری با در اختیار داشتن متخصصان با تجربه علم آمار و اقتصاد سنجی آمادگی قبول سفارشات شما در زمینه انجام تحلیل و نگارش فصل 4 پایان نامه شما با روش آردل (ardl) را دارد. برای درخواست تحلیل یا دریافت پاسخ سوالات خود و مشاوره، کافی است به ما تلگرام بزنید یا اینکه تماس بگیرید.

مهمترین بخش های اصلی در فصل 4 پایان نامه های روش آردل به قرار زیر است:

{برو به فهرست}


درباره سيد مجتبي فرشچي

مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشته آمار، گرايش اقتصادي- اجتماعي از شهيد بهشتي تهران گرفته ام. پايان نامه ام مورد حمايت مالي واحد تحقيقات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. به عنوان مدیر شرکت آماری اطمینان شرق، میایلم اقتصاد سنجی و نرم افزار EViews را به شیوه ای شایسته به همه علاقه مندان آموزش دهیم.

25 دیدگاه در مدل ARDL یا اتورگرسیو با وقفه توزیعی در ایویوز
 1. اگر یک رگرسیون سه متغیر مستقل داشته باشد..دو متغیر مستقل و متغیر وابسته نامانا از مرتبه اول باشند و فقط یک متغیر مانا باشد تکلیف چی است؟

 2. سعید پورمالکی 2018-11-16 در 13:25 پاسخ

  سلام
  فرق روش ardl با ardl panel چیست ؟
  آیا در خصوص روش ardl panel مطالبی درج شده است ؟
  برای دریافت مشاوره چگونه باید اقدام کرد ؟

  • سيد مجتبي فرشچي 2018-11-16 در 19:40 پاسخ

   سلام. در ardl panel داده ها فرمت پانل را دارند و به اصطلاح داده های ترکیبی هستند. در منو آموزش، در مطلب “رگرسیون پانل دیتا” به صورت مفصل در خصوص داده های پانل توضیحات و ویدئو آمده است.
   تا جایی که می دانم در ایویوز تا نسخه 9.5 آردل با داده های پانل امکان خروجی گرفتن ندارد. سایر دوستان اگر اطلاعات بیشتری دارند اعلام نظر نمایند.

 3. نام *بهروز 2018-12-01 در 12:39 پاسخ

  دیدگاه *سلام. برای تخمین ardl نرم افزار eviews مناسب تر است یا microfit؟

  • سيد مجتبي فرشچي 2018-12-05 در 15:02 پاسخ

   سلام. نرم افزار مایکروفیتی که من چند ماه توانسته بودم آنرا کرک کنم و کار کنم بسیار نسخه قدیمی بود و عملا کار با آن نتیجه ای نداشت و نسخه جدید میکروفیت را هم هنوز ندیده ام.
   اما با ایویوز از نسخه 9 به بعد به راحتی و خوبی می توان مدل آردل را کار کرد.

 4. با سلام
  اگر یک متغیر مجازی در مدل ARDL معنی دار نباشد و تغییری در عرض از مبدأ و روند بوجود نیاورد ، می توانیم آنرا حذف کنیم؟ با تشکر

  • سيد مجتبي فرشچي 2019-01-24 در 18:11 پاسخ

   سلام. کلا حذف یک متغیر از مدل بستگی به مدل شما دارد. آیا مدل شما این اجازه را می دهد. موارد زیادی است که متغیری در مدل معنی دار نیست اما آنرا حذف نمی کنیم

 5. با سلام، وقت بخیر
  اگر 8 متغیر وابسته داشته باشیم که دو تای آنها با تفاضل مرتبه اول(با عرض از مبدا و با روند) مانا شده باشند می توانیم از مدل آلمون استفاده کنیم و مدل را با روش حداقل مربعات تخمین بزنیم یا اینکه مدل حتما باید ardl باشد؟؟
  چگونه دو متغیری که با یکبار تفاضل گیری (با عرض از مبدا و با روند ) مانا شده اند در مدل وارد می کنیم؟
  لطفا راهنمایی کنید.
  ممنونم، موفق باشید.

  • سيد مجتبي فرشچي 2019-02-16 در 02:17 پاسخ

   سلام.
   1- 8 تا متغیر وابسته داشته باشید؟! معمولا یک متغیر وابسته بیشتر نداریم!
   2- در خصوص تفاضل گیری و مدل آردل خدمت شما عرض کنم که لازم نیست متغیر تفاضل گیری شده را در مدل آردل استفاده کنید. بلکه همین که متوجه می شویم با یک بار تفاضلی کردن مانا می شوند کفایت می کند که ما از روش آردل استفاده کنیم (البته سایر شرایط آردل نیز باید برقرار باشد) و سپس همان متغیر را بدون هیچ گونه تفاضل گیری در مدل استفاده می کنیم.

   • با سلام، وقت بخیر
    منظورم 8 متغیر مستقل بوده که به اشتباه وابسته نوشتم… از راهنمایی شما ممنونم، انشاا… همیشه موفق باشید.

 6. golnaznematollahi74 2019-02-12 در 15:56 پاسخ

  از روش تفضیلی استفاده شد و داده نامانا ماند برای مانا کردن آن چه کنیم؟

 7. مهمترین شرایط استفاده از روش ARDL چیست؟ به عبارت دیگر ظاهرا زمانی که برخی متغیرها ای صفر و برخی ای یک باشند الزاماً نمی شود از ای اردی ال استفاده کرد و شرایط دیگری نیز باید برقرار باشد.

  • سيد مجتبي فرشچي 2019-03-02 در 14:16 پاسخ

   بخش 4 این صفحه با عنوان روش تشخیص مدل آردل را مطالعه نمایید.

 8. با عرض سلام و خسته نباشید
  چند سری زمانی دارم که با تفاضل مرتبه اول مانا میشود و زمانی که آزمون هم انباشتگی میگیرم مقدار trace و max-Eig تمام گزینه ها به غیر از سومی صفر است آیا این به این معنی است که از گزینه اول ،دوم ،چهارم و پنجم میتوانم استفاده کنم؟

  • سيد مجتبي فرشچي 2019-06-29 در 15:54 پاسخ

   سلام. اطلاعات دقیق نداده اید. در آزمون هم انباشتگی باید مقادیر احتمال با 0.05 مقایسه گردند نه با صفر، تا متوجه شویم که چند رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل برقرار است.

 9. سلام
  من مدلمو با روش آردل تخمین زدم تعداد داده ها30 تا هست اما لگ ها تعدادشون بصورت اتوماتیک چهار تا داده خودم دستی عوض میکنم مدل بی معنا میشه چکارکنم

  • سيد مجتبي فرشچي 2019-06-29 در 15:59 پاسخ

   سلام. از معیار آکائیک برای تشخیص تعداد وقفه بهینه استفاده نمایید

 10. سلام ممنون از سایت خوبتون
  ببخشید میشه راجع به مدل های تخمینی در پانل مثل ، پنل ور، جوهانسون در پنل و ardl و … بفرمایید چه موقع باید از این مدل ها استفاده کرد و مسیرشون در ایویوز ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سيد مجتبي فرشچي 2019-07-19 در 00:07 پاسخ

   سلام. خواهش. در خصوص روش آردل در همین جا نکات خوبی آمده است.
   سایر مواردی که گفتید هر کدام یک فصل مفصل است. انشاءالله در آینده به اموزش ها اضافه خواهیم نمود.

 11. سلام، ممنون از اطلاعات خوبی که در اختیار گذاشتید. عذر خواهی میکنم در مورد سوالی که میپرسم در واقع خواستم بدونم درست متوجه شدم مطالب رو یا نه؟ تشکر از فرصتی که میگذارید.
  اگر در مورد تمامی متغیرها براساس هر دو آزمون LLC و IPS فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح رد نشده باشه و متغیرهای مورد نظر ایستا نباشند اما تفاضل مرتبه اول آنها ایستا باشد و تمامی متغیرها با یکبار تفاضل گیری ایستا شوند من در این مورد باید مدلم را براساس پنل ARDL در نظر بگیرم؟؟ (لازم به ذکر که داده ها ترکیبی هستند.)

 12. آیا روش ARDLفقط در سری زمانی کاربرد دارد و یا اینکه در پانل هم قابل اجرا هست؟

  • سيد مجتبي فرشچي 2019-09-08 در 20:50 پاسخ

   مطمئن نیستم. ظاهرا در پانل هم قابل اجراست که ایویوز ساپورت نمیکنه و باید از استتا استفاده نمایید. سایر دوستان اعلام نظر نمایند.


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛

1- بهترین راه ارتباط با ما (سفارش تحلیل یا سایر درخواستها) واتس آپ می باشد.

2- براي خريداري محصولات اگر در سايت عضو شويد بهتر است، زيرا در آینده با ورود به محيط کاربري خود مي توانيد به محصولات خريداري شده دسترسي داشته باشيد. البته بدون این اقدام نیز خریداری محصول و دریافت لینک آن براحتی امکان پذیر است.

3- براي جستجو در میان کامنت ها از ctrl+f استفاده کنيد. ضمنا امکان جستجو در محتوای سایت از نوار بالای صفحات وجود دارد.

شرکت آماری اطمینان شرق

1
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09155136129} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
Powered by